Garantijos ir grąžinimas

 • Garantinės sąlygos

  Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
  Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo sąskaitoje-faktūroje arba pirkimo čekyje nurodytos prekės įsigijimo datos. Garantija suteikiama pateikus prekės pirkimo dokumentą: kasos čekį, kasos orderį ar sąskaitą-faktūrą. Pirkimo dokumentą gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.
  Garantija taikoma tik gamykliniams defektams: medžiagos defektams ir gamybos metu atsiradusiems defektams. Garantiniu laikotarpiu prekės defektai šalinami nemokamai.
  Jei garantinio aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, Pardavėjas turi teisę pasiūlyti sprendimus šia eilės tvarka:
  • nemokamai pašalinti prekės trūkumus, suremontuoti prekę;
  • nepavykus suremontuoti, prekę nemokamai pakeisti į tinkamos kokybės prekę;
  • jei pakaitinė prekė neatitiko teisėtų Pirkėjo lūkesčių, Pardavėjas gali pasiūlyti žemesnę prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir sugrąžinti pinigus už prekę.
  Dėl garantinio aptarnavimo kreiptis: info@aikadaplius.lt arba skambinti telefonu +370 37 460619
  Garantija nėra taikoma:
  • prekėms su defektais, atsiradusiais dėl mechaninių paviršiaus pažeidimų, ardymo žymių;
  • prekėms su defektais, atsiradusiais dėl neteisingo transportavimo;
  • prekėms su pažeidimais, gedimais, atsiradusiais dėl nusidėvėjimo, netinkamo produkto naudojimo ar priežiūros (agresyvių valiklių naudojimas, nešvarumai dėl užteršto, kalkėto vandens);
  • prekėms, kurias sumontavo nekvalifikuotas specialistas;
  • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
  • prekėms, kurios buvo sugadintos sąmoningai;
  • kai prekės gedimas atsiranda dėl nenugalimų jėgų veikimo (audros, lietaus, potvynio ir pan.), įvykus netikėtoms aplinkybėms (pvz. gaisrui) ar dėl atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (elektrinės įtampos šuolio ir pan.);
  • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos-faktūros, kasos čekio, kasos orderio).
  Atkreipkite dėmesį, kad suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos.
  Remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str., pažymime, jog tuo atveju, kai Pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.
  Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.


  Prekių grąžinimo sąlygos

  Kokybiškas, be pažeidimų esančias prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų įsigijimo dienos. Prieš grąžindamas ar keisdamas prekes, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju telefonu arba elektroniniu paštu (tel. +370 682 22288   info@aikadaplius.lt). Norėdamas gražinti prekę, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų:
  • grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nemontuota, nepraradusi prekinės išvaizdos (pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrint prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai);
  • prekė turi būti pilnos komplektacijos;
  • būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą bei užpildytą prekės grąžinimo aktą.
  Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti adresu: R. Kalantos g. 16, Kaunas, darbo dienomis nuo 08:00 iki 16:00 val., arba siųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika.
  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  Kilus papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis el paštu: info@aikadaplius.lt arba telefonu: +370 682 22288